Plánovaná dovolenka

    Dovolenka od 31.decembra 2021 do 9.januára 2022

      zastupovanie v súrnych prípadoch 

      Gynekologické oddelenie Všeobecná nemocnica Lučenec

     Oznam:

     Prosíme o objednávanie sa na konzultáciu u

     nekapitovaných pacientiek a u párov s problematikou sterility na

     poobedňajšie hodiny

     Akúkoľvek zmenu, poisťovne, mena alebo adresy prosím

     nahlásiť sestre v ambulancii