Plánovaná dovolenka

    Dovolenka 25.augusta 2023

      zastupovanie v súrnych prípadoch 

      Gynekologické oddelenie Všeobecná nemocnica Lučenec

     Oznam:

     Prosíme o objednávanie sa na konzultáciu u

     nekapitovaných pacientiek a u párov s problematikou sterility na

     poobedňajšie hodiny

     Akúkoľvek zmenu, poisťovne, mena alebo adresy prosím

     nahlásiť sestre v ambulancii