Plánovaná dovolenka

    Plánovaná letná dovolenka od 22.júla 2021 do 8.augusta 2021 

      zastupovanie v súrnych prípadoch 

      Gynekologické oddelenie Všeobecná nemocnica Lučenec

     Oznam:

     Prosíme o objednávanie sa na konzultáciu u

     nekapitovaných pacientiek a u párov s problematikou sterility na

     poobedňajšie hodiny

     Akúkoľvek zmenu, poisťovne, mena alebo adresy prosím

     nahlásiť sestre v ambulancii