MUDr.Patrik Horváth MBA

MUDr.Patrik Horváth, gynekológ, Fiľakovo

Vzdelanie

 • Atestácia I.stupňa 2001 z gynekológie a pôrodníctva Bratislava
 • Odborná spôsobilosť z gynekológie a  pôrodníctva MZ ČR 2002
 • Špecializovaná spôsobilosť II st. MZČR 2004
 •  Špecialista v reprodukčnej medicíne  v liečbe neplodnosti a v gynekologickej endokrinológii
 • 2019 úspešne ukončené postgraduálane štúdium v odbore Managment zdravotníctva

Jazykové znalosti

 • Nemecky
 • Anglicky
 • Maďarsky

Doterajšia prax

 • Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnica  Rimavská Sobota
 • Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnica  Kadaň  Česká republika
 • KNTB Zlín-krajská nemocnica T.Bati  Zlín- jedno z najlepších a najväčších centier pre Urogynekológiu a Onkogynekológiu v Českej republike
 • Klinika reprodukčnej medicíny Zlín-Pod vedením profesora MUDr. Pilky – nestora českej reprodukčnej medicíny v Československu vďaka ktorému přišlo na svet prvé dieťa zo skúmavky na prelome 80. a 90. rokov
 • Ďalej trvajúca klinická prax na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Všeobecnej nemocnice v Lučenci
 • Vysunuté pracovisko centra reprodukčnej medicíny Gyncare Košice

MUDr.Patrik Horváth
mudrhorvath@gmail.com
Tel.: 047 438 2722