Sterilita

Sterilita

Potreba mať svoju vlastnú rodinu, dieťa, je prirodzenou túžbou každého dospelého človeka. Aj keď sa zdá, že počatie nového života je tou najjednoduchšou vecou na svete, žiaľ, nie je tomu tak vždy. Veľa partnerských párov, ktoré sa snažia o tehotenstvo, sa po rokoch márnych pokusov, stresov a pocitu vlastnej nedostatočnosti, obracajú na svojich gynekológov so žiadosťou o radu a pomoc.

Definícia sterility (neplodnosti) podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) hovorí, že za sterilný (neplodný) pár možno považovať taký pár, ktorý nedospel k tehotenstvu behom jedného roku pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku.
Príčiny sterility (neplodnosti)
Štatisticky sa udáva, že približne v 40% je za sterilitu páru zodpovedná žena, približne v 40% je zodpovedný muž, približne v 20% obaja partneri a približne v 15% je príčina sterility páru nejasná.

Príčiny neplodnosti u ženy

 • Vrodená sterilita (neplodnosť):
  • podmienená poruchou genetickej výbavy, ktorá určuje normálny vývoj a funkciu ženských pohlavných orgánov,
  • neprítomnosťou niektorých dôležitých látok, ktoré sa zúčastňujú na udržiavaní hormonálnej rovnováhy.
 • Zmenená štruktúra ženských pohlavných orgánov (nepriechodnosť vajíčkovodov po zápale, zrasty v oblasti malej panvy, výrastok sliznice maternice, vrodené vývojové chyby a nádory pohlavných orgánov, stavy po gynekologických operáciách).
 • Hormonálna (menštruačné cykly bez ovulácie).
 • Vyčerpanie vaječníkov (vekom, žiarením, cytostatikami, opakovanými operáciami vaječníkov).
 • Imunologická (tvorba najrozličnejších protilátok, napr. proti spermiám, vajíčkam, embryám).
 • Infekcia (napr. chronický zápal sliznice maternice, tuberkulóza vnútorných rodidiel, infekcie prenosné zo zvierat na človeka- toxoplazmóza, borelióza, cytomegalovírus).
 • Psychicky podmienená sterilita (neplodnosť).
 • Užívanie niektorých liekov- napr. antikoncepcie, niektorých liekov proti bolesti, zápalu.
 • V spojení s iným ochorením (ochorenia štítnej žľazy, podvýživa, nádorové ochorenia, závažný nedostatok vitamínov).
 • Nevysvetliteľná (idiopatická) sterilita (neplodnosť).

Príčiny neplodnosti u muža

 • Vrodená sterilita (neplodnosť)
  • geneticky podmienená, ktorá bráni normálnemu vývoju mužských pohlavných orgánov a normálnej spermiogenéze (tvorbe a dozrievaniu spermií),
  • nezostúpenie semenníkov do mieška, resp. ich zadržanie napr. v brušnej dutine,
  • vrodené vývojové chyby mužských pohlavných orgánov.
 • Nepriechodnosť semenovodov (pozápalová, stavy po operáciách, úrazoch, sterilizácii).
 • Hormonálna (nedostatočná produkcia mužských pohlavných hormónov z rozličných príčin, s následnou poruchou spermiogenézy).
 • Škodlivé vplyvy prostredia (žiarenie, toxické látky, cytostatiká).
 • Imunologická sterilita (neplodnosť)
 • Infekcia
 • Užívanie niektorých liekov (s následkom poruchy sexuálnych funkcií, prípadne spermiogenézy).
 • V spojení s iným ochorením (alkoholizmus, cirhóza pečene, cukrovka, ochorenia štítnej žľazy).
 • Nevysvetliteľná (idiopatická) sterilita (neplodnosť).

Diagnostika
Cieľom vyšetrení je odhalenie príčiny neplodnosti s jej následným odstránením, alebo liečbou. Vždy sa vyšetrujú obaja partneri.

Vyšetrenie ženy

Základné vyšetrenia:

 • Pohovor s pacientkou (priebeh menštruačného cyklu, prekonané ochorenia, už vykonané vyšetrenia a predchádzajúca liečba neplodnosti a pod.) a základné gynekologické vyšetrenie (palpačné a v gynekologických zrkadlách, vrátane onkocytológie z krčka maternice).
 • Ultrazvukové vyšetrenie (základné a folikulometria – posúdenie rastu folikulu v priebehu menštruačného cyklu).
 • Bakteriológia pošvy a krčka maternice (odber materiálu z krčka maternice a z pošvy na zistenie prítomnosti infekcie) (aeróbne a anaeróbne baktérie, chlamýdie, ureaplazmy, mykoplazmy).
 • Odber krvi na vyšetrenie pohlavne prenosných ochorení.
 • Odber krvi 2.deň menštruačného cyklu na vyšetrenie hormonálnych hladín.
 • Vyšetrenie ANTI-MÜLLEROV HORMÓN AMH-najmodernejšia detekcia perspektívy úspešnosti liečby sterility.
 • Laparoskopia (LSK = operačný výkon v celkovej anestézii) alebo hysterosalpingografia (HSG = ambulantný röntgenologický výkon s röntgen kontrastnou látkou) na posúdenie stavu vnútorných pohlavných orgánov (maternice, vaječníkov, vajíčkovodov, spolu s posúdením ich priechodnosti, prípadne odstránenia zrastov, ložísk endometriózy a pod.).

Vyšetrenia v bode 1-5 je možné zrealizovať i u obvodného gynekológa, ktorý následne odosiela pacientku s výsledkami do centra asistovanej reprodukcie.
Vyšetrenia v bode č. 6 vykonávajú spádové gynekologické oddelenia alebo lekári v centre asistovanej reprodukcie

Doplnkové vyšetrenia:

 • Hysteroskopia (diagnostický, alebo i operačný výkon, väčšinou vykonávaný v celkovej anestézii) (posúdenie stavu dutiny maternice, sliznice, maternice, ústia vajíčkovodov).
 • Postkoitálny test (posúdenie kvality hlienu, množstva a pohybu spermií po normálnom pohlavnom styku).
 • Genetické vyšetrenie (pri podozrení na geneticky podmienené poruchy plodnosti).
 • Vyšetrenie na prítomnosť ochorení spôsobujúcich zvýšené zrážanie krvi s následnou vyššou pravdepodobnosťou samovoľného potratu.
 • Imunologické vyšetrenie (prítomnosť protilátok proti spermiám a vaječníkom).
 • Psychologické a sexuologické vyšetrenie (ťažkosti pri pohlavnom styku, psychoreaktívne poruchy a pod.).

Vyšetrenie muža:

Základné vyšetrenia:

 • Spermiogram – ejakulát získaný masturbáciou po trojdňovej pohlavnej abstinencii (stanovuje sa objem ejakulátu, počet spermií, podiel patologických foriem spermií, podiel a kvalita ich pohybu, prítomnosť ďalších buniek, v prípade potreby aj bakteriologické vyšetrenie na odhalenie prítomnej infekcie).
 • Vyšetrenie krvi na prítomnosť pohlavne prenosných ochorení.

Doplnkové vyšetrenia:

 • Urologické vyšetrenie.
 • Genetické vyšetrenie (pri podozrení na geneticky podmienené poruchy plodnosti, pri ťažších poruchách spermiogramu, alebo pred pokusom o chirurgické získanie spermií).
 • Vyšetrenie hormonálnych hladín (pri ťažších poruchách spermiogramu).
 • Psychologické a sexuologické vyšetrenie (impotencia, nedostatočná erekcia, chýbajúca ejakulácia a pod.)

U časti párov nie je ani po použití všetkých vyšetrovacích metód odhalená príčina neplodnosti (ide o tzv. idiopatickú sterilitu). Ich podiel však postupne so skvalitňovaním diagnostického procesu klesá.

Aké sú možnosti liečby sterility?

V prvom rade je dôležité zistiť príčinu neplodnosti (ak je to vôbec možné), prípadne kombináciu týchto príčin, čo je časté u mnohých neplodných párov.

Liečba neplodnosti by mala byť cielená a mala by mať svoju postupnosť, inými slovami, ak je to medicínsky vhodné, začať s jednoduchšími formami liečby (napr. u pacientok s endometriózou stačí niekedy adekvátne endometriózu preliečiť a ak u príslušného páru nie sú prítomné iné príčiny sterility, môže dôjsť po preliečení partnerky k otehotneniu prirodzenou cestou. Podobne to môže byť i pri liečbe porúch funkcie štítnej žľazy, alebo zvýšených hladín prolaktínu, u muža napr. po preliečení chronickej infekcie močovopohlavných ústrojov a podobne.)

Niekedy dokonca nie je potrebná vôbec žiadna liečba, ak je partnerský pár zdravý, „iba sa mu nedarí“. Môže stačiť iba vhodné „načasovanie“ pohlavného styku do obdobia ovulácie, t.j. približne do stredu menštruačného cyklu. Presnejšie stanovenie času ovulácie si môže pacientka urobiť i sama vyšetrovaním bazálnej teploty (vplyvom hormónu progesterónu stúpa teplota približne o 0,5 °C. Najvhodnejšie obdobie na oplodnenie je 1 až 2 dni pred stúpnutím bazálnej teploty. Bazálnu teplotu je nutné merať za štandardných podmienok, t.j. na rovnakom mieste a najlepšie hneď po prebudení). Dnes dostať i komerčne vyrábané testy na stanovenie času ovulácie, ktoré si pacientka môže bez lekárskeho predpisu zakúpiť v lekárni. Ovuláciu možno presnejšie určiť za pomoci vyšetrenia hormonálnych hladín a ultrazvukovým vyšetrením.

Pri zdravom páre, ktorému sa iba „nedarí“ môžu byť príčinou neplodnosti i problémy sexuálne, alebo psychické. V takýchto prípadoch je potrebné navštíviť príslušných odborníkov.

Doteraz spomenuté príčiny neplodnosti môžu doriešiť gynekológovia, urológovia, endokrinológovia, či sexuológovia i bez spolupráce s centrom asistovanej reprodukcie.

V rámci primárneho gynekologického kontaktu je možné i odmonitorovanie spontánneho (samovoľného) cyklu, teda cyklu bez aplikácie liekov, ako i cyklu s aplikáciou clomifen citrátu (hormonálnych tabliet). Kontroluje sa bazálna teplota (tú si pacientka vyšetruje sama), rast folikulu (folikulov) a sliznice maternice ultrazvukom, prípadne i hladiny hormónov. Za vhodných podmienok (zistí sa prítomnosť aspoň jedného dostatočne veľkého folikulu, dostatočne vysoká sliznica maternice, prípadne adekvátne hormonálne hladiny) sa príslušnému páru odporučí načasovanie pohlavného styku.