MUDr. Patrik Horváth

Vzdelanie

 • Atestácia I.stupňa 2001 z gynekológie a pôrodníctva Bratislava
 • Odborná spôsobilosť z gynekológie a  pôrodníctva MZ ČR 2002
 • Špecializovaná spôsobilosť II st. MZČR 2004
 •  Špecialista v reprodukčnej medicíne  v liečbe neplodnosti a v gynekologickej endokrinológii

Jazykové znalosti

 • Nemecky
 • Anglicky
 • Maďarsky

Doterajšia prax

 • Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnica  Rimavská Sobota
 • Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnica  Kadaň  Česká republika
 • KNTB Zlín-krajská nemocnica T.Bati  Zlín- jedno z najlepších a najväčších centier pre Urogynekológiu a Onkogynekológiu v Českej republike
 • Klinika reprodukčnej medicíny Zlín-Pod vedením profesora MUDr. Pilky – nestora českej reprodukčnej medicíny v Československu vďaka ktorému přišlo na svet prvé dieťa zo skúmavky na prelome 80. a 90. rokov